Ušetřili jsme Vám již: 323 467 554 Kč Marek Kyncl, telefon: +420 776 173 080, email: marek.kyncl@nakupnispolecnost.cz
Aukce na zemní plyn
Informace o aukcích
Aukce jako služba
Aktuality

Nákupní společnost s.r.o

Sídlo: U Starého hřbitova 2111, Česká Třebová

IČ: 28830768

DIČ: CZ28830768


Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7019162001/5500

E-mail: info@nakupnispolecnost.cz
Telefon: +420 776 173 080
Datová schránka ID: khabshi

Facebook Linked

 

 

 

TOPlist

Aukce na elektrickou energii

V poslední době je cenový vývoj energií těžko předvídatelný. Odhadnout, zda-li je právě Vaše cena opravdu "dobrá", je pro laika velmi obtížné. Jediné, s čím lze s jistotou počítat, je trvalý růst cen i do budoucna. Co je třeba udělat pro úspěšné vyjednání podmínek na dodávky elektrické energie s využitím reverzních aukcí neboli (e-aukcí):

E-aukce na elektrickou energii

Součástí zadání pro reverzní aukce online (e-aukce) je poskytnutí následujících informací (většina údajů je na fakturách):

- o odběrateli: obchodní firma, sídlo, doručovací adresa, IČ, DIČ, kontaktní údaje na osoby jednající za společnost i na osobu pro jednání s dodavatelem (např. energetik), bankovní spojení

- o odběrných místech: adresa, EAN, číslo odběrného místa /OM/, u odběrů ze sítí NN: číslo elektroměru,  údaje o hlavním jističi (např. 3 x 25A), distribuční sazba (např. C25d)

- o rezervovaných kapacitách: (roční a jsou-li sjednány, tak i měsíční), odběr z VN či odběr z NN

- o výši měsíčních odběrů v pásmu VT, NT nebo údaje o spotřebách v intervalu prováděného vyúčtování a roční souhrn odběrů (u jednotarifu se uvádí hodnoty jako VT)

- o předpokládaném odběru na sjednávané období (období, na které se bude uzavírat smlouva) pro uvedená odběrná místa

- případné další specifikace a požadavky na dodávky el. energie a obchodní podmínky (fixní cena, tolerance odchylek, způsob oznamování změn obchodních podmínek dodavatele, podmínky zvýšení/snížení odběrných míst, možnosti automatického prodloužení smlouvy, platby záloh a způsob vyúčtování, lhůty splatnosti apd.)

Námi poskytovaná služba elektronická aukce online neboli e-aukce na elektrickou energii zahrnuje:

 

Jak funguje sdružení obcí nebo firem v elektronické aukci na elektrickou energii:

 

 Jak to funguje